ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Ίριδος 39 (β’ πάροδος Γεωργικής Σχολής),
Γεωργική σχολή, Πυλαία Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54351.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Τηλ.: 2310 471 620

Fax: 2310 471 563

Κιν.: 6948103860